Tanrı’nın Gölgesi

Yavuz Sultan Selim’in Bilinmeyen Öyküsü: Tanrı’nın Gölgesi

Kitap

Yale Üniversitesi Tarih Bölümü başkanı ve tarih profesörü Alan Mikhail’in, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişinde istikrarın simgesi olan Yavuz Sultan Selim’i ve onun bilinmeyen hikâyesini kaleme aldığı Tanrı’nın Gölgesi, Epsilon logosuyla Türkiye’deki okurlarla buluşuyor. New York Times Book Review En İyi Kurgu Dışı Kitap Ödülü kazanan Tanrı’nın Gölgesi’nde Mikhail, orijinal haritalar ve çarpıcı çizimler eşliğindeki ezber bozan metniyle Selim’in hayatını olağanüstü akıcı ve ustalıklı bir üslupla aktarırken İslam tarihi hakkındaki önyargıları da yıllardan beri egemen olan “Batı’nın yükselişi” teorileriyle birlikte altüst ediyor.

Epsilon, tarih profesörü Alan Mikhail’in, Times Literary Supplement, Publishers Weekly, History Today gibi mecralar tarafından yayımlandığı sene “Yılın En İyi Kitabı” olarak gösterilen Tanrı’nın Gölgesi – Yavuz Sultan Selim ve Bilinmeyen Hikâyesi adlı kitabını Yeşim Öksüzoğlu’nun çevirisiyle okurlara ulaştırıyor. 

Dünya tarihi alanındaki çalışmalarda uzun süredir ihmal edilmiş olan Osmanlı İmparatorluğu, 16. yüzyılda gücünün zirvesinde bir jeopolitik güç ve çoğulcu yönetimin merkeziydi. Osmanlılar, askeri hâkimiyetleri ve ticaret yolları üzerindeki tekelleri ile Avrupalıları Akdeniz’den uzaklaştırıp yeni dünyaya gitmeye zorlayarak daha fazla toprağa ve tüm dünya güçlerinden daha fazla nüfusa sahip oldular. Modern dünyanın yükselişindeki etkisine ve merkeziliğine rağmen Osmanlı İmparatorluğu’nun görkemli tarihi yüzyıllar içinde çarpıtıldı, yanlış yansıtıldı ve özellikle Batı’da görmezden gelinip bastırıldı. Tanrı’nın Gölgesi ile Alan Mikhail, Osmanlı’nın bir döneminin hayati öneme sahip yeni bir anlatısını sunuyor ve Osmanlı’nın fetih hikâyesini Sultan Selim’in hayatı üzerinden taptaze bir tarihi bakışla anlatıyor.

Bir cariye olan annesi ile padişah babasının sekiz oğlunun dördüncüsü olan Selim’in tahtı devralışı bugün hâlâ tartışma konusudur. Güçlü, katı karakteri ve askeri cesaretinin yanı sıra annesi Gülbahar’ın da rehberliğiyle tahta geçen Selim, büyük bir hırsla Osmanlı’nın topraklarını üç katına çıkararak yeni bir idari yapı inşa etti ve imparatorluğun yükselişinde istikrarın simgesi oldu. 

Alan Mikhail’in orijinal haritalar ve çarpıcı çizimler eşliğindeki ezber bozan metni Selim’in hayatını olağanüstü akıcı ve ustalıklı bir üslupla aktarırken İslam tarihi hakkındaki önyargıları da yıllardan beri egemen olan “Batı’nın yükselişi” teorileriyle birlikte altüst ediyor. Kristof Kolomb’un Amerika’ya yaptığı yolculukları Müslümanları katletmeye yönelik beceriksizce girişimler olarak hikâye edişini, Osmanlı’da kölelerin toplumun seçkinleri hâline gelişini, Hıristiyan devletlerin köle ticaretinde dünyaya saldığı vahşeti aktarırken, Selim’in Osmanlı’sının dünya tarihindeki önemine dair bakışımızı tazeliyor. 

Tanrı’nın Gölgesi, bir tarih kitabını o savaş meydanında, o sarayda, o otağın içinde, o gemide, o haremde, o limanda, o sofradaymış gibi hissederek okumak isteyenleri bekliyor.

Alan Mikhail’in Tanrı’nın Gölgesi – Yavuz Sultan Selim ve Bilinmeyen Hikâyesi adlı kitabı, Epsilon logosuyla raflarda ve internet satış sitelerinde! 

ALAN MIKHAIL HAKKINDA

Alan Mikhail, Yale Üniversitesi Tarih Bölümü başkanı ve tarih profesörüdür. Ortadoğu ve dünya tarihi alanındaki çalışmaları ile tanınmaktadır. Ortadoğu ve çevresinin tarihi hakkında çok sayıda ödül almış otuzun üstünde bilimsel makalesi ve üç kitabı vardır. Bunların arasında, Osmanlı ve Türkiyat Araştırmaları Derneği’nden Fuat Köprülü Kitap Ödülü alan Under Osman’s Tree: The Ottoman Empire, Egypt, and Environmental History, Amerika Ortadoğu Çalışmaları Cemiyeti’nin Roger Owen Kitap Ödülü’nü alan Nature and Empire in Ottoman Egypt: An Environmental History bulunmaktadır. 2018’de Alexander von Humboldt Vakfı’nın uluslararası düzeyde seçkin beşeri bilimci akademisyenler ve sosyal bilimcilere verdiği Anneliese Maier Araştırma Ödülü’nü aldı. Yazıları New York Times ve Wall Street Journal’da yayınlanmaktadır.

 

Bilgi için: epsilonyayinevi.com

instagram.com/epsilonyayinevi

facebook.com/EpsilonYayinevi

twitter.com/epsilonYayinevi

youtube.com/channel

Etiketler

Bir Yanıt Yazın