Venedik

Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’na Başvurular İçin Açık Çağrı

Haber

Dünyanın en önemli mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nin 18’inci edisyonu gelecek yıl, 20 Mayıs – 26 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bienaldeki Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunu üstlenen İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), sergide yer alacak projenin belirlenmesi amacıyla bir açık çağrı yapıyor. Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’ndeki Türkiye Pavyonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ve T.C. Dışişleri Bakanlığı himayesinde, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. 

AÇIK ÇAĞRI 

Çeşitli mimari fikir üretimlerini ve yaklaşımlarını bir araya getiren Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi başvurularında ilk aşama için sunulan önerilerin, mimarlık alanında güncel meseleleri yeni fikir ve kavramlar üzerinden tartışmaya açabilen, mimarlık veya mimarlık ötesi kavramlara disiplinlerarası yaklaşımlar getiren, alışılagelen anlatılara meydan okuma potansiyeline sahip kavramsal bir çerçeve sunması bekleniyor. 

Sergide yer alacak projenin güçlü bir görsel anlatımı olması bekleniyor. Ayrıca önerilen temanın anlaşılır ve erişilebilir olması da önem taşıyor. Çağrı, içinde Türkiye’den bir ekip liderinin yer aldığı çokuluslu ekiplerin de katılımına açık.  

BAŞVURU KOŞULLARI 

Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde beşinci kez yer alacak Türkiye Pavyonu sergisini oluşturmak için yapılan çağrının ilk aşamasında, Türkiye Pavyonu için önerilen serginin teması ve proje önerisiyle birlikte sergi tasarımı ve mekânsal kurgu, ekip yapısı ve çalışma prensiplerini açıklayan bir belge ile başvuru sahibi ya da sahiplerinin özgeçmişleri ve ilgili işlerin yer aldığı bir portfolyo sunulması bekleniyor. Seçici Kurul’un ikinci aşamada değerlendirilmek üzere belirleyeceği üç projenin ekiplerinden ise takvim, çalışma yöntemi, basılı malzeme ve bütçe gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgi sunmaları istenecek. İki aşamalı bu süreç sonunda seçilecek başvuru sahiplerinin sergiyle ilişkili tüm küratoryal sorumlulukları üstlenmesi, sergiyi Seçici Kurul ve İKSV ekibi ile koordinasyon hâlinde geliştirmesi amaçlanıyor. 

Başvurular için çevrimiçi formun doldurulması ve gerekli belgelerinin 3 Ekim 2022 Pazartesi 18.00’e kadar formda belirtilen alanlara İngilizce olarak ve pdf formatında yüklenmesi gerekiyor. 

Bu çağrı, küratörler, mimarlar, sanatçılar, tarihçiler, tasarımcılar, teorisyenler, eleştirmenler vb. alanlarda çalışan herkese açık olarak yapılıyor. İKSV çalışanları, Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden akrabaları veya iş ortakları/çalışanlarının başvuruları ise değerlendirmeye alınmayacak. Başvurular bireysel veya ekip halinde ve Türkiye’den en az bir katılımcının dâhil olacağı uluslararası işbirlikleriyle yapılabilir. Ekip halinde yapılan başvurular için bir ekip lideri belirlenmelidir.

SEÇİM SÜRECİ

Türkiye Pavyonu sergisinde yer alacak projeyi, 5 kişiden oluşan Seçici Kurul, iki aşamadan oluşan açık çağrı yöntemi ile belirleyecek. Başvuruların, mimarlık alanındaki güncel sorunları yeni fikir ve kavramlar üzerinden yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda tartışmaya açabilen, mimarlık kavramlarını disiplinlerarası yaklaşımlarla irdeleyen, tutarlı bir küratoryal anlatı sunması bekleniyor. İlk aşamaya başvuran projeler, küratoryal temanın geçerliliği, önerilen projenin uygulanabilirliği ve küratoryal ekibin organizasyon yapısına göre değerlendirilecek.

İkinci aşamaya devam etmek üzere yapılan başvurular arasından üç proje seçilecek ve bu projelerin çalışma yöntemi, basılı malzeme, takvim ve bütçe gibi konularda daha detaylı bir sunum hazırlaması istenecek. Seçilen proje sahiplerine araştırmalarını derinleştirmek için bir hakediş verilecek; proje ekipleri, projelerini detaylandırmalarının ardından Seçici Kurul üyeleri ve İKSV ekibine projelerini sunmak üzere İKSV binasına davet edilecek. 

>>>Başvuru ve seçim süreci hakkında ayrıntılı bilgiye İKSV web sitesinden ulaşabilirsiniz.

SEÇİCİ KURUL

Türkiye Pavyonu sergisinde yer alacak projeyi, iki aşamalı açık çağrı yöntemi ile belirleyecek Seçici Kurul, Aslı Çiçek, Neyran Turan, Prof. Dr. Ayşen Savaş, Han Tümertekin ve Ertuğ Uçar’dan oluşuyor.

VENEDİK MİMARLIK BİENALİ 18. ULUSLARARASI MİMARLIK SERGİSİ

20 Mayıs – 26 Kasım 2023 arasında (ön izleme: 18 – 19 Mayıs) Giardini, Arsenale ve Venedik’teki çeşitli mekânlarda düzenlenecek Venedik Bienali 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nin başlığı ve teması, Venedik Bienali Başkanı Roberto Cicutto ve 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nin küratörü Lesley Lokko tarafından açıklandı. Lokko, Venedik Bienali Yönetim Kurulu tarafından 14 Aralık 2021’de Mimarlık Departmanı’nın sanatsal direktörü seçilmişti.

18.ULUSLARARASI MİMARLIK SERGİSİ’NİN BAŞLIĞI: GELECEĞİN LABORATUVARI

Lesley Lokko, açıklamasında şunları söyledi: “Yeni teknolojiler, sürekli ortaya çıkıp kaybolurlarken, Dünya’nın anlamak şöyle dursun büyük olasılıkla ziyaret bile etmeyeceğimiz köşelerine filtresiz bakışlar sunuyor. Tabii yakın ile uzağı aynı anda görmek, Du Bois ve Fanon’un meşhur ifadesiyle ‘ikili bilincin’, yani madunlaştırılmış ve kolonize edilmiş her grubun iç çatışmasının bir biçimi. Bu gruplar da yalnızca ‘orada’, yani gelişmekte olan, üçüncü dünya veya Arap önadlarıyla nitelendirilen ülkelerde değil; ‘burada’, yani Küresel Kuzey’in metropolleri ve manzaralarında da çoğunluğu oluşturuyor. Avrupa’da azınlıklardan ve çeşitlilikten bahsediyoruz, oysa Batı’nın azınlıkları dünyada çoğunluk. Bu gezegende eşitlik, ırk, umut ve korkunun birleştiği, bütünleştiği tek bir yer var, o da Afrika. Antropolojik açıdan bakarsak, hepimiz Afrikalıyız. Afrika’nın başına gelenler de hepimizin başına geliyor.”

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI VE TÜRKİYE PAVYONU 

21 destekçinin katkılarıyla 2014 – 2034 yılları arasında Venedik Bienali’nin iki ana sergi alanından biri olan Arsenale’de tahsis edilen mekânda yer alan Türkiye Pavyonu’nun koordinasyonunu İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) üstleniyor. 

7 Haziran – 23 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Venedik Bienali 14. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde Türkiye Pavyonu’nda küratör Murat Tabanlıoğlu ve proje koordinatörü Pelin Derviş’in, sergi ekibinde yer alan Ali Taptık, Alper Derinboğaz, Candaş Şişman, Metehan Özcan ve Serkan Taycan’la beraber hazırladığı Hafıza Mekânları başlıklı proje yer almıştı. 28 Mayıs – 27 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda ise Feride Çiçekoğlu, Mehmet V. Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar’ın küratörlüğünde Darzanà projesi sergilendi. 26 Mayıs – 25 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nin Türkiye Pavyonu’nda yer alan Vardiya’nın küratörlüğünü de Kerem Piker üstlendi. Cansu Cürgen, Yelta Köm, Nizam Onur Sönmez, Yağız Söylev ve Erdem Tüzün’ün küratör yardımcısı olarak yer aldığı Vardiya, geniş katılımlı bir buluşma, karşılaşma ve mimari üretim alanı sundu. 22 Mayıs – 21 Kasım 2020 Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda Neyran Turan’ın mimarinin iklim krizi ışığında nasıl yeni bir bakış sunabileceğini araştıran Ölçü Olarak Mimarlık başlıklı projesi yer aldı. Projede E. Ece Emanetoğlu, Melis Uğurlu, Betsy Clifton ve Samet Mor da küratör yardımcısı olarak görev aldı. 

Ayrıntılı bilgi için: iksv.org

Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nu sosyal medyada takip etmek için:

facebook.com/istanbulkultursanatvakfi

twitter.com/iksv_istanbul

instagram.com/iksv_istanbul/?hl=en

BAŞVURU İÇİN GEREKENLER:

  • Çevrimiçi başvuru formu: https://bit.ly/3PPBQWg
  • Küratoryal öneriyi açıklayan metin (en fazla 5000 karakter – boşluksuz) 
  • Ekip yapısı ve çalışma prensiplerini açıklayan belge
  • Başvuru sahibi veya sahiplerinin ayrıntılı özgeçmişleri
  • Sergi tasarımı ve mekânsal kurgu (en fazla 10 MB)
  • Portfolyo (en fazla 10 MB)

*Başvurulardaki tüm belgelerin İngilizce hazırlanması ve PDF formatında olması gerekmektedir. Tüm dosyalar başvuru formunda yer alan ilgili alanlara yüklenmelidir.

*Başvuruların 3 Ekim 2022 Pazartesi 18.00’e kadar tamamlanması gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için:
venedikbienali@iksv.org 

Etiketler

Bir Yanıt Yazın