Şiirden Yayıncılık

Şiirden Yayıncılık’tan Yeni Kitaplar

Kitap

Şiirden Yayıncılık savaşlar, hayat pahalılığı, enflasyon, devalüasyon, çölleşme vb. sorunlarla gittikçe kötüleşen dünyanın gidişatının tersine adımlar atmaya devam ediyor. Ruhumuzun derinliklerinde “insan” olarak ne kalmışsa onu ortaya çıkaracak aşk, hüzün, ayrılık, ölüm vb temaları üstüne şiir kitapları yayınlayarak herkesi  okumaya davet ediyor.

Şubat ayının kitapları:
İlk kitap: Lali Tsipi Michaeli‘yi okurlar Deli Ev adlı çarpıcı şiir kitabından tanırlar. Şiirini yaşadıklarından çıkaran Lali  bu defa babası İlya’ya Ağıtlar adlı şiirleriyle şiir okurunu uzun bir yolculuğa, hayatla muhasebeye çıkaracak.
Arka kapak yazısı:
Lali’nin şiirinde bizi asıl ilgilendiren günlük yaşamdan hayatı derinliğine kavrayan bir şiire ulaşabilmek meselesidir. İslam medeniyetinde tasavvuf felsefesi zaten şaire bu derinliği kültürel olarak vermektedir. Modern anlayış ise bir ideolojiye, bir dünya görüşüne tabi bir algıyla değil hayatın bizzat deneyimlenerek şiir olarak ifadesini buyurmaktadır.

Lali Tsipi Michaeli’nin İlya’nın Ağıtları (orijinal dilinde Papa, yani bizim dilimizde Baba) ise bir şair personanın babasıyla olan ilişkisini bir dönemi temsil eden komünist ama anlayış olarak geleneklerine sıkıca bağlı bir bireyin yaşam biçimini temel alarak gözler önüne seren bir şiir. Şair babasıyla hesaplaşır ağıtlar boyunca. Onun hayatından kesitler sunarak, hayatından anları görüntüleyerek. Ancak şair anlatıcı kendi anlayışını ve bu anlayışın içinde geliştiği değişen hayat biçimini de bize sezdirir alttan alta.
Kuşkusuz hayatı derinden kavrayan bir şiir yazmanın bir tek yolu yoktur. Her gerçek şair kadar bunun yolu vardır denilebilir. Lali Tsipi Michaeli de açık, anlaşılır ve yalın bir üslupla kendi şiir yolunu bulmuş bir şair. Okuyup şiire giden bu farklı yolu deneyimlemekte şairler için sayısız yarar var.
İkinci kitap: Bülent Kenan Kocatürk‘ün ikinci şiir kitabı: aşk hallerini ayrılık izleği üzerinden şiirleştiriyor.
 
Arka kapak yazısı:
Bülent Kenan Kocatürk Yokluğunun Sesi adlı bütünlüklü şiirinde aşkı, mutluluk, varoluş, ayrılık gibi kavramlar dolayımında şiirleştirmiş. Ünlü Fransız şairi Aragon‘un “Mutlu aşk yoktur” dizesine gönderme olarak aşkın insanları mutlu kıldığı varsayımından hareketle şiirinin düşünsel zeminini oluşturmuş. Böyle olunca “Mutlu aşk yoktur”, “Mutlu ayrılık yoktur” düşüncesine bırakmış yerini. Sonucun teselli edici “Bir gün mutlaka görüşelim” önerisi olması ise ilginç. Her okurun kendine göre sonuçlar çıkaracağı bu kitap mutlaka okunmalı.
Etiketler

Bir Yanıt Yazın