Hücre

Sekuraltı Felsefe ve Doğuşu

Hüseyin Ergül

Gelecek bin yılların felsefesi, Bin yıllar kavramı, Dünya Zamanı ile olandır. İki bin yirmi iki yılına göre, üç bin yirmi iki ve sonraki yıllardır. Elbette takvim, zaman kavramları değişmez ise. Sekuraltı Felsefe, hem kendi için bilgiler üretir ,hem de ”Her Bilimin Kendi Felsefesi Olmalıdır‘ ‘düşüncesinden hareketle bilimler felsefesine bilgi hazırlar. 

Felsefe kavramı, geçmişte kendi adına söylenen tüm dilsel (konuşma ve yazma) söylemleri kapsayan yeni bir tanıma kavuşmuştur. Felsefe; Bilgi bilimidir. Açık, net, sade, anlaşılır ve basit bir tanım. Felsefe, kendi adına bilgileri disipline eder. Bilimler için ayrı ayrı geçerli olan bilgileri de üretir. Bu üretimi yaparken ilgili bilimin bilimsel bulgularından etkilenir. Ve gerçekçi sonuçlara böyle ulaşır. 

Sekuraltı Felsefe demek, Güvenli Alem Felsefesi demektir. İçerik olarak ,hem felsefe, hem felsefe bilimcilerinin güven içinde olmasıdır. İnsanların güvenli alemlerde yaşaması tüm canlı, cansız varlıkların, varoluş nedenleri için güven içinde yaşamalarıdır. Bu nedenle insanların güven içinde yaşaması için, bulunduğu doğada, hervarlığında güven içinde olması gereği vardır. Ve önemlisi,insan denen varlığın ve tüm canlıların ortak özelliklerinin aynı olması gerçeğinden doğuşudur. O gerçek, hücre denilen canlı varlıktır. Sekuraltı Felsefe, (hücreye saygı)temeli üzerine kurulmuştur. (İlk kitabı yayınlanmıştır.) Hücre:Canlı organizmanın canlılık özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır. Hücre çıplak gözle görülmez.(Canbilim felsefesinde bu konu ayrıntılı incelenmiştir.) Tüm canlılar yaşamlarının bir bölümünde bir tane hücredir. Tüm bir hücreli canlılar ve yüksek yapılı canlılar bu hücreden oluşur. Canlı varlık olma,varlığını devam ettirme olaylarının doğal, yaratılış gerçeklerini hücre ve mikroorganelleri ile öğrenilir. Sekuraltı Felsefe Işığında.

Hüseyin Ergül

Etiketler

Bir Yanıt Yazın