Yoksulluk

Saldırırlar

İzzettin Özgibar

isimlik-İzzettin ÖzgibarEvrenin doğası olsa gerek;

Dünya hayatındaki canlılardan

Farklı akıl özlü beyin taşıyarak

Ve yaşama bir bebek olarak 

Doğan her insan;

Mahrumdur tercih imkânından

Ve bihaber doğar; ırktan, lisandan

Din, mezhep ve diğer inançlardan,

Açlıklardan, yokluktan, yoksulluktan

İşsizlikten ve ev-barksızlıktan

Kötülüklerden, iyiliklerden

Yanlışlardan, doğrulardan

Kanuniliklerden, kanunsuzluklardan.

Ama doğar doğmaz başlar

İlk öğrenmeleri ve algılamaları

Anne, baba ve aile efradından

Sonra sokak, okul, akran 

Ve de arkadaşlarından.

İnsan, büyüyüp gelişerek

Ve düşünüp sorgulayarak

Hayatından gerçeklerinden

Haberdar olabiliyor ancak. 

Oysa bütün açlıkların 

Yoklukların, yoksullukların

İşsizliğin ve ev-barksızlığın

Eğitim ve kültür zayıflıklarının

Kötülüklerin, gayrı meşrulukların

İnsan ve doğa sömürülerinin

Sebebi ve sorumluları olanlar

Ki yoktur onlarda bir nebze de olsa

Erdemlilik ile insani duygular,

Bencil ve kibirli insanlardan 

Oluşur çünkü onlar;

Onlar ki

Feodaldirler, kapitalisttirler 

Ve emperyalisttirler.

Onlardır insanları, tabiatı

Ve paraya dönüşebilecek 

Her değeri sömürenler,

Onlardır fesatçılar, fitneciler,

İnsanları, toplumları, milletleri

Birbirine düşman edenler,

Kan dökenler, döktürenler,

Faşizmi icat edenler,

Silah satarak kâr üstüne kâr edenler,

Mazlum ülkeleri işgal ve istila edenler.

Onların eseridir katliamlar, cinayetler

Sabotajlar, suikastlar, darbeler 

Ve de bütün bölücülükler.

İşte bunların yüzünden

İşsizliklerde, aç ve açıkta, 

Yokluk ve yoksulluklarda

Ve sağlıksız ortamlarda

İnsanlığa yakışmayan şartlarda

Yaşamak zorunda kalırlar

Dünyada milyarlarca insanlar.

Karl Marks’la, Friedrich Engels’le

Vladimir Lenin’le, Josef Stalin’le

Mao Zedung ve Doğu Perinçek’le 

İyi ki doğdu dünyamıza aydınlık;

Ülkemde ve diğer her ülkede

Kurtulacak büyük insanlık 

Ve bütün insanlık;

Feodallerden ve feodalizmden

Kapitalistlerden ve kapitalizmden

Emperyalistlerden ve emperyalizmden!

Bilimsel sosyalizmle her yer 

Aydınlık olacak aydınlık.

Bireycilik ve birey kârı değil

Toplumculuk ve toplumsal kâr 

Baz alınır bilimsel sosyalizmde.

İşsizlik, açlık, aşsızlık, evsizlik

Barksızlık, yokluk, yoksulluk 

Sağlıksızlık ve yalnızlık, 

Yarınlar ve gelecek kaygısı

Ve hiçbir öğrencinin okul, ders

Araç, gereç sıkıntısı

Gibi dertler olmadan,

Sapmaların ve sapıklıkların,

Sömürünün ve sömürenlerin

Olamayacağı bir sistemle    

Herkesin özgürce 

Ve birbirlerine

Saygı ve sevgi içerisinde,

Eğitimli olarak ki en iyi düzeyde

Ve sağlanan her olanak ile

Kendilerini ve becerilerini

Geliştire geliştire,

Gerek üretimlerde, gerekse

Sanat ve zanaat işlerinde

Ve diğer her işte

Güvenli bir şekilde

Ki her şeyi üstlenerek karşılayan

İşçisiyle, emekçisiyle, köylüsüyle

Büyük insanlık yanlısı

Güçlü bir halk devleti güvencesiyle

İnsanca, huzur ve saadet ile 

Yaşanır bilimsel sosyalizmde.

Onun içindir ki

Feodallerin, kapitalistlerin

Ve emperyalistlerin

Uykuları bile kaçar

Sosyalizm denince;

Ki sosyalizm gelince

Bütün varlıkları ve güçleriyle

Artık tarih olacaklar düşüncesiyle.

Kendi korku ve telaşları ile

Toplumlara ve tek tek fertlere

Ardı ve arkası kesilmemecesine

Propagandalarla, ajitasyonlarla

Algı yanıltmalarla ve sahtekârlıkla 

Her yolu mubah göre göre

Kötülerler yalan dolan ile

Saldırırlar her koldan olabildiğince

Bilimsel sosyalizme ve komünizme.

          Şubat 1997 Erzincan  

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir