dayanisma

OLAMAZ

İzzettin Özgibar

isimlik-İzzettin Özgibar

 

Eğer insan isek;

Ve ilerici, yurtsever,

Devrimciysek; suspus olunmaz!

Halkımızın ezginliği bilinirken

Hatta bir komşusu bile aç iken

Kendisi tok yatan bir kimseysen

Olamazsın makbul ve iyi bir insan.

İlerici, yurtsever, devrici

Değildir zaten böyle olan.

İnsan olabilmenin erdemine

Varandır ki varan;

Bencilliğe değil de

Halk ve eşitlik için,

Sevgili harici, her yerde

Her şeyde paylaşımcılık için

Yüreği çarpandır çarpan.

Kötülüklerden menfaat uman;

Ey insan müsveddesi dahi olmayan

Ey feodalist, ey kapitalist, ey faşist,

Ey emperyalist…

Bil ki kötülüklerden iyilik doğmaz!

Bunu bilmelidir hakikatte insan olan.

Her sabah günün aydınlığıyla

Hür uyanmalı, aydınlanmalı insan;

İşçi-emekçi, her çalışan ve okuyan

İşine-gücüne, öğrenimine;

Fabrikaya, şantiyeye, atölyeye,

Tarlaya, bağa, bahçeye, çiftliğe,

Sanata, zanaata, esnaflığa

Ve bilumum üretim işlerine

İstekli ve dinç gidebilmeli

Akşamları da huzurla evlerine dönebilmeli.

 

Yeryüzünün susamış toprakların

Yağmura ve kara arzusu nasıl olursa;

İşçilerin-emekçilerin, devrimcilerin de

Öyle olmalıdır arzusu ve hedefi;

Özlemle dolu olmalıdır komünsel yaşama!

Türkiye’de toplumsal zenginlik olamaz da;

En başta devrimcilerin, işçilerin-emekçilerin

Eğer insanlık sevdası, aklı-fikri ve kalbi

Bir Milli Demokratik Devrim yoluyla

Mustafa Kemal Atatürk’ün

Kemalist Devrimini tamamlama

Ve Bilimsel sosyalizm

Aşkıyla yanıp tutuşmuyorsa!

 

Aralık 1974 Adana

Etiketler

Bir Yanıt Yazın