Hak İhlalleri Raporu

MÜZİSYENLERİN UĞRADIĞI HAK İHLALLERİ RAPORU

Müzik

Küresel salgın nedeniyle etkilenmeyen kesim yok gibi. Ancak bu kesimlerin başında müzisyenler geliyor. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, hazırladığı rapor ile müzisyenlerin uğradığı hak ihlallerini rapor haline getirdi. Dernek tarafından yapılan açıklama şöyle:

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği; müzik alanında çalışan; akademisyen, profesyonel ve amatör müzisyenler ile sokak müzisyenleri ve bestecileri bünyesinde bulundurmaktadır. Aynı zamanda müzik alanında çalışan diğer STÖ’lerle de yakın ilişkileri ve işbirlikleri bulunmaktadır. Bu durum alan içerisinde yaşanan tüm sorunların ilk elden tanığı olunmasına neden olmaktadır. Tanıklığın bir noktadan sonra çözüme odaklanan bir eylem biçimine dönüşmesi zaruri bir hal almıştır.

Bu gereklilik nedeniyle, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, müzik üreticilerinin uğradığı hak ihlallerini görünür hale getirmek, müzik üreticilerinin temel ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlar üzerinden bir yol haritası çizmek ve müzik üreticileri için dayanışma ağı kurmak adına bir çalışma dizisi başlatmıştır.

Çalışmalar üç aşamadan oluşmuş ve birbirini takip eden/bütünleyen biçimde gelişmiştir. Çalışmanın ilk ayağında “Müzik Üreticileri İçin Dayanışma Ağları Toplantıları” düzenlemiştir. Bu çalışma AB Sivil Düşün Programı tarafından desteklenmiş ve toplantılara müzik dünyasından 100 civarında kişi katılmıştır. Toplantılarda yapılan paylaşımlar sonucunda toplumsal bir hak alanı olan kültür-sanat alanının ve bu alanın üreticilerinin zor koşullarda dahi yaşamsal ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceğine dair bir dizi öneri ortaya çıkmış ve bu öneriler ilgili kurumlar ile paylaşılmak üzere kayıt altına alınmıştır.

Çalışmanın ikinci ayağında toplantılardan çıkan öneri doğrultusunda Ankara Kent Konseyi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle “Müzik Üreticileri İçin Dayanışma Gecesi” düzenlenmiştir. Geceye 31 müzisyen katılmıştır. Gecede elde edilen gelir ihtiyacı olan müzik üreticilerine ulaştırılmıştır. Çalışmanın akabinde dayanışma kampanyalarının düzenlenmesi için ilgili STÖ’ler ve yerel yönetimlere çağrı yapılmış ve süreç takibe alınmıştır. Müzik üreticilerinin yaşadıkları sıkıntıların gündemden düşmemesi ve acil eylem planlarının yapılması açısından bir farkındalık ortamı yaratılmıştır.

Müzik Üreticilerinin Uğradığı Hak İhlallerini İzliyoruz” çalışması bu sürecin son ayağını oluşturmuştur.

Müzik sektöründe çalışan kişilerin sürekli ve/veya kayıtlı bir işte çalışmıyor olmalarının da etkisiyle bu alanda ne kadar kişinin çalıştığı resmi olarak bilinmemektedir. Ülkede yaşayan yüzbinlerce müzik sektörü çalışanı devlet nezdinde kaydı olmadığı için yok hükmündedir. Bu yok hükmünde olma durumu, yaşanan sorunların giderilmesi için gerekli politikaların da ortaya çıkmamasına neden olmaktadır. Sektör çalışanlarının pandemi sürecinde, temel ihtiyaçlarının yok sayılması, ağır insan hakkı ihlalidir. Hükümetin, müzik sektöründen geçimini sağlayan bu kişilere yönelik gerekli ve yeterli düzeyde destek sağlamak üzere acil politikalar oluşturması gerektiğini göstermektedir.

Bu çalışma kapsamında, merkezi ve toplum düzeyinde görünmeyen bu mağduriyeti, hak ihlalini görünür hale getirmek için bir çalışma takvimi oluşturularak bu takvim doğrultusunda yürütülen çalışmalardan elde edilen veriler raporlandırılmıştır. Hazırlanan raporu derneğimizin web sitesinden inceleyebilirsiniz.

Müzisyenlerin Uğradığı Hak İhlallerini İzliyoruz Raporu (2021)

Etiketler

Bir Yanıt Yazın