Görkem Ergün

GÖRKEM ERGÜN’ÜN 4. KİŞİSEL SERGİSİ ‘EVRE: ONARIM’ MARTCH ART PROJECT’TE

Sergi

Martch Art Project‘in The Empire Project iş birliğiyle gerçekleştirdiği ve Görkem Ergün‘ün son dönem üretimlerini kapsayan ‘Evre: Onarım‘ 9 Mart- 13 Nisan 2021 arasında Martch Art Project’te izlenebilir.

“Gözün tahakkümünden kurtulmuş bir dünya ne demektir, nasıl tezahür eder? Bu sorunun cevabını vermeye çalışmak gözü asli duyu organı olarak belirleyen insan merkezli bir varoluşa da alternatifler aramayı beraberinde getiriyor. Nicedir insan hem kendini hem dünyayı bilmek için gözünü kullanıyor. Hakikati gözle arama, bu uğurda da dünyayı net ve belirgin görme takıntısı insan yaşamına gelecek tehlikeleri engelleme güdüsü ile birleşince, varoluşun dokusundaki karmaşık ilişkiler ağını parçalara ayırıp geçişliliği engelleyen kati sınırları tesis etmek gibi amansız ama beyhude bir gayrete kolaylıkla evriliveriyor. Bu nafile çabanın tek somut sonucu ise insanın kendini duvarların ardına hapsetmesi, dünyanın geri kalanını da düşman addetmesi.”

“Ergün fotoğraflarında nesneleri gölgelere salarak, nesnelerin net berrak imgelerini yaratmaktan sakınarak sadece onları özgür kılmıyor aynı zamanda onlara bakan insanlar için dünyayla farklı ilişkiler kurmanın yollarını da mümkün kılıyor. Kendini ancak ışıklar altında, her şey açık seçik ortadayken güvende hissetmeye alışmış biri için bu yollar karanlık ve tekinsiz gelebilir ama Ergün’ün dünyası ölümün hüküm sürdüğü bir distopya değil. Siyahla beyazın iç içe geçtiği gölgelerden korkmak ancak duvarların arkasına saklananlar için geçerli. “Evre: Onarım” hem gölgelerin içinde nesnelere melezleşme, yapay doğal arasındaki ayrımı ihlal etme şansı tanıyor hem de onlara bakan, saklanmaktan, yalnızlıktan sıkılmış, yaşama katılmak için gölgelere adım atmaya niyetli “özne”lere de dünyayla hemhal olma şansı sunuyor.” Murat Alat

Ziyaret saatleri: Salı-Cumartesi 12.00-18.00 (Randevu ile)

Asmalı Mescit Mah. Sofyalı Sok. No:22/1 Beyoğlu/İstanbul

Etiketler

Bir Yanıt Yazın