Düşünce Enerjisi

Düşünce Enerjisi

Hüseyin Ergül

*Enerjinin düşüncedeki yeri ve işlevi, fiziksel ve fiziksel olmayan yönleri.

*Akıl ve Semilojik karşılığı yani bilinmeyen yönleri ve bilinenlerin gerçekliği ile ilgili ilintileri.

*Sizi alkışlayanlar cahil ise, neye yarar alkışlar. Alkışın eylemsel enerjisi ve cahilliğin düşünce enerjisi tüketmemiş olması.

*İnsan sürüsünün davranışlarına kaptırırsanız kendinizi ,kendinizi bulup, kendiniz olmaktan uzak kalırsınız.

Herhangi bir konu üzerinde ,düşünce enerjisi tüketmek için, o konu hakkında bilgi sahibi, bilmek bilinci olması gereklidir. Bilgi sahibi, bilmek bilinci, bilimsel olanları, gerçek olanları ile ilgili olanlardır. Bunların dışındakiler, gerçeğe uygun olmayan düşüncelerdir.

Yaratılış gerçeğine ulaşmanın yolu doğal gerçeklikleri yaşamakla olur. İnanç haline gelmiş düşüncelerin içindeki yanlışların ortaya çıkacağını düşünmek, endişe ve korkuya dönüşür ise, gerçekliğe atılan ilk adımın düşünce enerjisi tüketilmeye başlanmış demek olur.

Bu enerji, doğal gerçekliğin kapılarını açar. Doğal gerçeklik kapısı evrene açılır. Bu kapıdan bakabilmek için ve gördüklerini anlamak, yorumlamak, için bilimsel bilgilerine ulaşma yollarınıda gösterir. 

Ve yine düşünce enerjisi tüketilir. Düşünce enerjisi tüketmenin, fiziksel gerçeklerinden biri, bu enerjinin yenilenmesi ve sürekliliği ile ilgilidir. Öteki enerji türlerinden farklı olduğunun algılanması bile bilinçlenmek anlamındadır.

Düşünce , akla bağlı, sayısal bir disiplinle açıklanabilir.

Düşünce disiplin zincirinin,her bir elemanıdır.

Etiketler

Bir Yanıt Yazın