CSKSD 11. Olağan Genel Kurulu

Seyyit Nezir

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde 11. Olağan Genel Kurul toplantısı kararı aldı. Genel Kurul’un ilk toplantı yeri ve tarihi şöyle belirlendi: 25 Ekim 2019 Cuma, saat 11:00’de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (Osmanağa Mh., Ali Suavi Sk., No:7, Bahariye – Kadıköy / İstanbul adresinde).

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20 Kasım 2019 Çarşamba günü, bu kez saat 12:00’de yine Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Genel Kurul Gündemi şöyle belirlendi:

1. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından divanın oluşması, açılış konuşması

2. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun okunması

3. Mali raporun sunulması

4. Denetleme Kurulu raporunun okunması

5. Raporlar üzerine görüş, düşünce, eleştiri ve değerlendirmeler

6. Görüş, düşünce, eleştiri ve değerlendirmelerin Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerince yanıtlanması

7. Yönetim Kurulu’nun aklanması

8. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

9. Dilekler

10. Kapanış

Üvercinka’daki duyuruda (Ekim 2019, S: 60) yıl, bir dizgi yanlışı sonucu 2017 olarak gösterilmiş… Doğrusu elbette 2019’dur. Toplantı duyurusu, ayrıca İnternet’te üyelerin elmek adreslerine iletildi; sosyal medyada paylaşıldı, yazılı basında haber, yazı ve söyleşilerde herkese açık olarak yer alıyor, alacak.

Geçtiğimiz haftalarda Kültür Postası, Kirpi Gibi, Kültür Sanat TV adlı İnternet yayınlarında CSKSD üstüne haber ve söyleşilerde Genel Kurul’a giderken derneğe yönelik kimi saldırıların yoğunlaşmasının etkileri soruldu en çok. Yanı sıra Cemal Süreya’nın ölümünün 30. yıldönümü için ne gibi hazırlıklar olduğu…

KİTLE ÖRGÜTLERİNİN DOKUSU

Demokratik kitle örgütleri bir siyasal yapılanma, yoğunluk ya da örgütten farklı olarak belirli bir amaç yönünde her türlü toplumsal düşünüş ve eğilimin, bireysel tavır ve görüşün kendini engelsiz biçimde yansıtabildiği ortamlardır. Dahası bireylerin düşünsel olarak kendilerini en güvenli ve özgür duyumsadıkları ilişki zenginliğini sağlamakla yükümlüdürler. Hele bir yazar ve sanatçılar örgütü, haydi haydi böyle olmak, yazar için gerekli özgürlük ortamının en ileri düzeyde yaratıldığı bir örnek oluşturmak zorundadır. CSKSD, bu en temel ilkeyi, 6 yıldır nice sıkıntıyı, saldırıyı ve zorlu kalem kavgasını aşarak hem dernek içi ilişkilerde, hem Üvercinka’daki yayın tutumunda yaşama geçirmeyi başardı.

ETNİKÇİ VE MEZHEPÇİ YAPILAR

Hemen tüm saldırılar sonrasında etnikçi ve mezhepçi yapı ve yönelimler canlanarak derneği kemirmeye heveslendiler ama yaratma özgürlüğünün çetin direnci karşısında gerilemek zorunda kaldılar, tırnaklarını bir başka fırsat için gizlediler.

11. Olağan Genel Kurul, bütün bu sorunların aşıldığını, Seyyit Nezir ya da Zühal Tekkanat’ın adları üzerinden sözümona dost çevrelerden gelen eleştirilerin de çocukça fiskelerden öte geçemediğini ve dernek tarihinin çöplüğünde yer aldığını kesenkes vurgulayacaktır.

Cemal Süreya’yı ölümünün 30. yılında kapsamlı bir programda anmak üzere kendini sorumlu gören her üyeyi Genel Kurul’da en etkin biçimde yer almaya çağırıyoruz.

Etiketler

Bir Yanıt Yazın