Seyyit Nezir

Gelecek Mezarlıklarda Mı?

Her ne kadar Rockefeller ve Bill Gates, kimsenin kulak asmadığı ama kendilerini temize çıkarma niyetlerini çok belli eden sözüm ona “uyarılarla” bilim kamuoyuna kimi işaretler vermekteyse de, Kovid-19 küresel salgınına ilişkin henüz hiçbir belirti ortalarda yokken Paul Mason şöyle demişti: “Makinelerin –insan davranışı üzerindeki– denetiminin desteğini de arkanıza alarak, demokrasiye karşı saldırı başlatmak için en […]

Tamamını Okuyun
Aydınlık Gelecek

Gelecek Tasarımını Kim Biçimliyor?

Her şeyi, varsa yoksa parasal büyüme doğrultusunda bir amansız yarışa ve egemenliğe indirgemiş olan kapitalizm, küresel oligarşinin saldırganlığa varan asıl tutkusuyla doğayı tümden tüketmekle kalmıyor, insan doğasını da bozup kendi için biçimlendirme, sonunda silip yok etme programını çılgıncasına canlı cansız bütün varlık ve araçlara yüklüyor. Eskiden, düşünceleri okuyan makine, beyin yıkama yöntemleri gibi konuları işlerdi […]

Tamamını Okuyun
İlhan Selçuk

Homeros üzerinden

Dün, sabahın ilk saatlerinde şöyle başladım yazıya: Bugün Babalar Günü… Çok şey öğrendim babamdan.Türkülerin yanı sıra şiir ve edebiyat tutkusunu, Cumhuriyet Gazetesi tutkunluğunu, İlhan Selçuk dostluğunu da… Gerçek bir aydınlanma, emek ve yurtseverlik anıtıydı İlhan Selçuk. Her sabah yüzünü yıkarcasına, bir önceki günün tonlarca yapışkan yalan kirinden onun yazısıyla yıkardı bilincini bu ülkenin aydınlık insanları. […]

Tamamını Okuyun
Behçet Necatigil

Divan’a gelen şiirler

Behçet Necatigil, modern şiirimizin en yenilikçi olduğu kadar, gelenekle köklü bağlarını hiç koparmamış şairidir. Bu belki de yapısı gereği her türlü biçimciliği içselleştirmiş olan divan şiirinin modern biçimciliği körükleyici yetiye sahip oluşundan geliyordu. Gerçekten de hem söz sanatları hem sesin şiirdeki iktidarı divan geleneğinde biçimin baskın oluşuna yol açar. Ne ki anlamın hiç de yedekte […]

Tamamını Okuyun

Tarih ve kimlik

Demirtaş Ceyhun’u 10.ölüm yıldönümü vesilesiyle yıl boyunca andığımız bütün etkinliklerde, “onun daha gençlik yıllarında hem yazar hem düşünür olarak ön kabulleri aşan yönelimler gösterdiğini ve bu tutumunu yaşamınca sürdürdüğünü” sergileyip vurguladık. En son, Zafer Üskül’e karşı başlatıp yürüttüğü “Anayasa yasa mıdır” tartışmalarında da çok somut olarak gördük: Ceyhun, anayasa hukukçularının bile atladığı bir evrensel hakikati […]

Tamamını Okuyun
İlhan Berk

İlhan Berk’in derini

Olay, benzer çalışmaları yürütürken ya da değerlendirirken nelerin göz önünde tutulacağını, hangi ölçütlere dayanmak gerektiğini saptamaya elvermesi yönünden bir örneklem niteliğinde… Günümüzde edebiyat ve sanat ürünlerinin değerlendirilmesinde bile sayısal verilerin hesaba katılması zorunluğu var. En küçük yanılgılar bizi toplamda çok büyük yanlışlara götürebiliyor. Sözü; Yalçın Armağan’ca hazırlanan, “Şiirin Çizdiği” adlı, “Edebiyat ve Şiir Üzerine Yazılar” […]

Tamamını Okuyun

CSKSD 11. Olağan Genel Kurulu

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde 11. Olağan Genel Kurul toplantısı kararı aldı. Genel Kurul’un ilk toplantı yeri ve tarihi şöyle belirlendi: 25 Ekim 2019 Cuma, saat 11:00’de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (Osmanağa Mh., Ali Suavi Sk., No:7, Bahariye – Kadıköy / İstanbul adresinde). İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20 […]

Tamamını Okuyun

Güvercin mi hava mı?

Spinoza; özgürlüğü bilincine varılmış zorunluluk olarak tanımladığı gün, insana kendini doğa ve tarih karşısında yanılsamalardan arındırma olasılığını da tanımıştı. Tarih boyunca edinilmiş evrensel birikimi bütünlüklü bir kavrayışla yüklenip köle ve efendi diyalektiğine taşıyan Hegel, köleyi zorunluluğun farkında oluşuyla özgürleşmeyi hakkeden varlık olarak yorumlar. Marx’a göre bütün tarihin bir kesitini oluşturan bugünkü insan, verili koşulların yasalarını […]

Tamamını Okuyun