Doğadaki Matematiksel Düzen

Doğadaki Matematiksel Düzeni Dil’e Benzetmek Yanlıştır

Öncelikle, insanın icât ettiği matematik için dil benzetmesi yapılabilir. Zira matematik de aynı konuştuğu dil gibi insan zihninin ürünüdür. Ancak doğadaki matematiksel düzen için dil benzetmesi yapmak yanlıştır. Zira dil gibi bir düzene dayalı unsurlar oluşturulmak, yani amacı doğrultusunda veya neyi gerektiriyorsa ona göre yapılandırılarak inşa edilmek zorundadır. Dolayısıyla bu gibi yapısal düzenekler kendi kendine oluşamaz. Ayrıca dil gibi yapısal bir unsurun yapılanması, oluşması zamana bağlıdır, uzun zaman alabilir. Oysa doğanın dili dediğimiz matematik, Planck zamanının hemen başlarında devreye girmiştir. Ki büyük patlama tümüyle matematiksel düzende başlamıştır.

Tamamını Okuyun
Doğadaki Matematik

Matematik İnsanın Keşfidir, Ancak Doğa Bu Matematiği Kullanmaz

Önceki bölümde “Eğer enerji var olmasaydı matematik olur muydu?” Sorusunu sormuş ve muhtemel cevapları kısaca vermiştim. Oradan devam ediyorum;

Görülüyor ki fiziğin başlaması için tekillik durumdaki enerjiye kesin olarak matematik gerekiyor. Ki Bigbang oluşsun. Bu iki şekilde olabilir. Birincisi; saf enerjide matematiksel tüm kodlar, varyasyonlar içkindir. Hâlihazırda enerjinin içinde matematik de vardır ve evreni oluşturmuştur. İkincisi; enerji kendi dışında bir şekilde buluştuğu matematiğin denetimindeki bir yöntemle başlayıp evreni oluşturmuştur. Başka türlü bu evren oluşmuyor.

Tamamını Okuyun
Kuantum Elektrodinamiği

Varoluşta Enerji Olmasaydı, Matematik Olur Muydu?

Enerji ile ilgili çok önemli birkaç ayrıntı daha var önce onlardan bahsedeceğim. Bigbangden sonra enerji hızla genişlerken dışında hiçbir şey olmadığı, dolayısıyla şişmeye engel bir durum olmadığını daha önce de belirttim.  Bu demektir ki bigbang öncesinde de enerjinin dışında hiçbir şey yoktu, ona engel bir durum yoktu. Öyleyse bu enerji, ister yavaş yavaş çoğalarak, isterse de miktarı sabit olarak var olsun farklı bir etki yoksa Büyük Patlama olmaması gerekir. Öyle ya! Çevresinde onun sıkışmasına neden olacak, engel olacak bir alan, bir dış mekân yoktu. Dolayısıyla sabit bir şekilde, mevcut hali ne ise sonsuza kadar devam etmesi mümkündü. Mevcut durumunu neden bozdu? Neden patlasın?

Tamamını Okuyun
Büyük-Patlama

EVRENİN YOKTAN VAR OLMASI İÇİN ÖNCE YOK’UN VAR OLMASI GEREKİYOR!

SANAT MANİFESTOM: 7 Önceki yazıda miktarı sabit, değişmez enerjiyi içecek kutusuna benzetme yaparak inceledik, şimdi de enerjinin varoluşunu miktarı sabit değil de var olduktan sonra giderek çoğalarak büyük patlamaya geldiğini varsayarak irdeleyelim. Tabi bu varsayım, sadece spekülasyon değil, bilimin de dışına çıkmak olacaktır. Ancak ilgili akademisyenler ve konuya iyi derecede hâkim kişiler dışında birçok insan […]

Tamamını Okuyun
Uğur-Dündar

Uğur Dündar Tabelası

  Tabela sözcüğünü bilerek kullandım. Aslında Uğur Dündar bir markadır. Ancak markaların logosu vardır ve ne olduğunu da ilgilenenler bilir. Tabela ise üzerinde yazılanın ilgili, ilgisiz herkesin okuyabileceği nesnelerdir. Sayın Dündar, yarım asırdan fazladır her türlü suçlular, mafyalar kısaca şer odaklarıyla mücadele etmiştir. Öyle oturduğu yerden yazmamış, suçluların mekânlarında bazen adeta cephede süngü savaşı vererek […]

Tamamını Okuyun
evrenin yokluktan varlık

EVREN; OLMAYAN BİR YOK’TAN, YİNE OLMAYAN BİR MEKÂNDA, KENDİNİ VAR ETMİŞTİR!

SANAT MANİFESTOM – 6 Fark ettiğiniz gibi enerjinin üzerinde çok duruyorum ve de duracağım. Çünkü enerji, tüm evrenin yokluktan varlık alanına gelişiyle ilgili elimizdeki tek kanıt. Aynı zamanda bilime, literatüre göre var olmayan ama merak edilen hiçlik, yokluk dediğimiz durumlarına da sınırdır. Daha da ilginç olanı ise, hem akıllı tasarım(Tanrı) yarattı diyenlerin, hem de rastlantısal […]

Tamamını Okuyun
Evrenin-varoluşu

TÜM EVREN ENERJİDEN VAROLMUŞTUR! PEKİ, AMA ENERJİ NEDİR?

  Evrenin varoluşuyla ilgili şunu hep aklınızda tutun.  İster akıllı tasarım desinler, ister rastlantısal, keyfi var oldu desinler ya da farklı herhangi bir teori söylesinler, konu evreninin varoluşu ise enerjiye zorunludur. Hangi matematik, hangi fizik yasası veya hangi teori olursa olsun hepsinin temelinde enerji vardır, enerji olmak zorundadır. Bunu hiçbir inanç, hiçbir evreni izah modeli […]

Tamamını Okuyun
Doğada-adalet

DOĞADA ADALET YOKKEN, İNSAN NEDEN ADALET İSTER?

  Doğada tüm oluşum yasalar üzerine işler. Ancak canlılarla ilgili yasalarda dâhil, doğada adalet kaygısı ve hakkaniyet yoktur. Tüm oluş ve sonuçlar hak etme üzerinedir, hak eden ayakta kalır. Eğer bir canlı yaşıyorsa, ayaktaysa hak etmiştir. Ne aslanın üstünlüğü ne de ceylanın zayıflığı doğanın kararı, planı değil, bu canlı türlerinin kendi şartlarındaki biyolojik gelişimlerinin sonucudur. […]

Tamamını Okuyun
Büyük-Patlama

EVRENİN DOĞUMU VAR AMA BİR DOĞUM YERİ YOK!

SANAT MANİFESTOM-4 Evren yani fizik varoluşta insan zihninin algılayamayacağı, idraki zor durumlar vardır. Bu yüzden konuya çok aşina olmayanların zihninde evrenin varoluş durumuyla ilgili bilime uygun bir resim, bir zemin oluşturmak gerekiyor. Evrenin varoluşuyla ilgili kabul edilen, birçok ölçüm ve deneylerle kanıtlanan Bigbang yani Büyük Patlama izahı, evrenin bir başlangıcı olduğunu söyler. Bunun için bilim, […]

Tamamını Okuyun
Mustafa Günen

CAN NOTHINGNESS BE DEFINED?

In the introductory article of my art manifesto, I stated that I would first examine the explanation of existence in terms of the concepts of non-existence and nothingness and gave it under short titles. Let me continue from there. “Non-existent” by definition means that an experienced existence is no longer present. In short, it is […]

Tamamını Okuyun
Bingbang

FİZİK VAROLUŞUN EŞİK SINIRLARI

Sanat Manifestom Bölüm-3 Önceki bölümde yaptığım bir açıklamayı kısaca hatırlatmak isterim. “Eğer hiçliği değerlendiren varsa artık kastedilen mutlak hiçlik, hiçliğini yitirir; artık o hiçlikten bahsedilemez. Çünkü herhangi bir varoluştan sonra mutlak manada hiçlik, artık bu durumunu yitiriyor. En azından mutlak hiçlikten çıkıyor. Varlıkla ilişkilendiği için hiçlik, varlığın başlangıç sınırına eşik ya da zemin durumuna geçiyor.” […]

Tamamını Okuyun
Mustafa Günen

HİÇLİK TANIMLANABİLİR Mİ?

  Sanat manifestomun tanıtım yazısında, varlığın izahını önce yokluk ve hiçlik kavramları açısından irdeleyeceğimi belirtmiş ve kısa başlıklar halinde vermiştim. Oradan devam edeyim. “Yok” tanım olarak deneyimlenmiş bir var’ın ortada veya artık mevcut olmaması anlamına gelir.  Kısaca bulunmayış, eksiklik durumudur. Bu durumlar, herhangi bir şey için “yok” cevabı aldığımızda  “Niye yok, hiç mi yok?” gibi […]

Tamamını Okuyun
Atatürk

ATATÜRK DEVRİMLERİ VE EVRİMSEL MÜDAHALELERİ

Atatürk, inanç dâhil sosyal hayat düzeniyle ilgili devrim niteliğinde bazı büyük değişiklikler yapmıştır. Ben burada Atatürk’ün ağır iftira ve haksızlıklara maruz kaldığı için onun sadece inanca, dine yaptığı değişiklileri yazacağım. Çünkü Atatürk’ün dine, inanca ilişkin yaptığı uygulamalar devrimin ötesindedir. Hatta evrim niteliğindedir. Ve de Kuran’a çok uygundur.  Peki, neden evrim olarak nitelendirdim? Evrim: Zaman içinde […]

Tamamını Okuyun
Hiçlik Kavramı

HİÇLİKTEN VARLIĞA, VARDAN HİÇE SANATSAL BAKIŞ

  Başlıktaki sorular benim yazmakta olduğum sanat manifestomun konularıdır. Peki neden bunları sorguluyorum, yazıyorum? Çocukluk yaşlarında yaptığım resimli romanlar dönemi hariç, tam elli yıldır resim yapıyorum. Dünya literatüründe deniz ressamı olarak biliniyorum. Ancak yirmili yaşlardan beri soyut resme büyük bir ilgi ve tutkum var. Doksanlı yılların sonuydu Merhum Sayın Kaya Özsezgin ve Sezer Tansuğ hocam […]

Tamamını Okuyun
Mustafa-Kemal-Çanakkale

ÇANAKKALE VE ATATÜRK ZİHNİYETİ

  Dostlar, 105 yıl önce Çanakkale’de yalnızca büyük bir zafer kazanılmadı, aynı zamanda bir zihniyetin tohumları atıldı. Bu zihniyetin adı Atatürk zihniyetidir. Yaşam ve inanca ilişkin her şeyi akla, bilime, hakkaniyet ve vicdana dayandırmak, korku ve kin olmadan hareket etme ve gereğini yapma özelliğidir. Atatürk gibi büyük zaferlere imza atmak çok zor hatta imkânsızdır. Zira büyük zaferler, durum, […]

Tamamını Okuyun
Soyut

Soyut Resimde Benzerlik Sorunu

  Soyut resimlerdeki renk, form düzeneklerinin birbirine benzer olması hususu hep kafa karıştırır. İzleyiciler haklı olarak başka sanatçıların resimlerine veya birbirine benzediği için bir tereddüt yaşarlar. “Falancanın resimlerine benziyor” derler.  Ya da görsellerden yola çıkarak dijital çıktılara yani bilgisayar görüntülerine benzetirler. Kimi resimler için de canlı organizmaların mikroskobik görsellerine benziyor gibi çok çeşitli benzetmeler yaparlar. […]

Tamamını Okuyun

Resim Sanatının İdeal Süreci

  İnsan türü doğduğundan itibaren konuşmak, yürümek gibi tüm yaşamsal işlevlerini taklit yoluyla öğrenir. İnsan beyninin resme ilgisi de önce gördüğünü taklit ederek başlamıştır. Sonra korku, sevinç inanç gibi soyut duygularını renkler ve şekillerle sembolleştirmiş ya da tasvir ederek görsel hale getirmiştir. Resmin natürel ve soyut haldeki yapısı çok az farklarla günümüzde de geçerlidir. Natürel […]

Tamamını Okuyun
Pierre Pinoncelli

Kuşku-Suz Sanat

Sanat ve Kuşku Sanatçı olmak için gerekli olarak genellikle yetenek, yaratıcılık ve sezgi gibi çeşitli özellikleri sayarlar. Oysa sanatçı için asıl gerekli olan şey kuşkudur. Maalesef bu, bizde bir türlü doğru kavranamamış olan sanatın en önemli eksikliğidir. Bahsettiğim kuşku, korku veya endişe kaynaklı kuşku değildir. Kendisine sunulan gerçekler veya uygulamaların arkasında duran etkenlerin, izahların doğruluğu konusunda […]

Tamamını Okuyun
Pierre Pinoncelli

Doubt-Less Art

    Art and Doubt A variety of traits, such as talent, creativity, and intuition are often counted as necessary to become artist. However, what is essential for the artist is doubt. Unfortunately, this is the most important deficiency of art, which has not been understood properly. The doubt I am talking about is not […]

Tamamını Okuyun

Mustafa Günen, Ceyda Hüseyinoğlu’nun Denge sergisini yazdı

  Geçen Cuma genç sanatçı dostum Ceyda Hüseyinoğlu’nun sergisini ziyaret ettim. Onun ilginç Sürrealist eserleriyle ilgili uzun uzun konuştuk. Eserlerinin ilginçliğini anlatmak için önce Sürrealizm’den kısaca bahsedeyim SÜRREALİZM Dadist düşünceye yakın olan Fransız şair, yazar Andre Breton savaş gibi kahredici olaylar için aklın bilinçli yapılanmasını sorumlu tutmuştur. Bilinçli aklın ürünü olan başta ahlak, din gibi […]

Tamamını Okuyun

Kavramsal Cümbüş

Geçen bölümden devam ediyorum. Maalesef kavramsal sanat olarak güzel sunuları gerçekleştiren sanatçılar, gerçekte sanat olduğu bile tartışılan bu yapıtları izah ederlerken adeta  megaloman derecesinde abartmışlardır. Sanatsal yetkinliği, sanat yapma yetkisine dönüştürmüşlerdir. İşte kavramsal cümbüş de bu noktadan sonra başlamıştır. Örnekleri vererek devam edeyim. Kavramsal sanatın hareket noktası sanatçısı olarak kabul edilen Marcel Duchamp ” Ben bir endüstriyel üretim parçasına ‘sanat eseri’ diye […]

Tamamını Okuyun
Duchamp

Conceptual Razzle-dazzle

I continue from the last chapter. Unfortunately, the artists who make beautiful presentations as conceptual art have exaggerated up to a megalomanic degree while explaining these works which are even disputed for being art. They have transformed artistic competence into art-making authority. This is where the conceptual razzle-dazzle began. Let me continue with examples. Marcel […]

Tamamını Okuyun

Kavranan kavramsal sanat – bölüm 2

İçinde kavram olmayan sanat yoktur. Mağara resimleri de dahil bütün sanat oluşumları dolaylı yada doğrudan kavram içerir. Kavramsal sanatın iyi örneklerinden devam ediyorum. Belçikalı gerçeküstü (Sürrealist) sanatçısı René Magritte, 1929 tarihli yağlı boya bir pipo resmi yapmış ve tuvalin hemen altına da “Bu bir pipo değildir” diye yazmıştı. Bu resme de İmgelerin İhaneti ismi vermişti. […]

Tamamını Okuyun
Kosuth Bir ve Üç Sandalye

Kavranan Kavramsal Sanat 1

Kavramsal sanat; belli bir amaç için dizayn edilip üretilmiş eşyalar veya zaten var olan nesneler… İnsanın onu tanıdığı, kavradığı kendi yapılış amaçlarından çıkarılıp, bir düşünce, bir kavram ya da nükteyi temsil  eden, çağrıştıran sanatsal bir obje olarak sunulmasıdır. Adından da anlaşılacağı üzere, kavramsal sanat, dilin yapısal özellik ve ilginçliğinden faydalanır. Sanatçı fikirlerine uygun nesneleri dilbilimsel çözümlerle dayanarak […]

Tamamını Okuyun
Piero Manzoni

Sanat ve sıcaklık…Mustafa Günen yazdı

Otuzlu yaşlarda ölen genç İtalyan sanatçı Piero Manzoni, 1961’de Milano Palazzo Reale‘de açtığı bir sergide, içine 30 gr. dışkı koyduğu kutuları, altın fiyatına (37 dolar) satışa sunmuştu. Bugün o dışkıların değeri birkaç yüz bin Euro olduğu söyleniyor. Şimdi bu örneği neden verdiğimi açıklayayım. Bilirsiniz köpeklerini sokakta gezdirenler yanlarında plastik poşet taşırlar. Hayvan dışkıladığında ortada bırakmayıp […]

Tamamını Okuyun

Selahattin Kara’nın Kazlıçeşme Kültür Tesisleri’ndeki sergisi üzerine izlenimlerim…Mustafa Günen yazdı

Açılışını Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı Selahattin Kara Sergisi‘ne protokolde katıldık. Dostlarım Yalçın Denizyılmaz, Hülya Gören ve eşim Ruhsarla birlikte açılışa kadar keyifli bir sohbet yaptık. Geçtiğimiz Cuma günü Zeytinburnu Belediyesi‘nin Kazlıçeşme Kültür Tesisleri’nde düzenlediği Selahattin Kara Sergisi‘ndeydim. Sevgili Selahattin’in sanatıyla ilgili görüşlerimi kısaca aktarayım. Selahattin Kara impresyonist (izlenimci) akımında İstanbul kompozisyonları yapan çok değerli bir sanatçımızdır. […]

Tamamını Okuyun
Joseph Kosuth

Kavranamayan Kavramsal Sanat (2)…Mustafa Günen yazdı

Ne sanat değildir Kavranamayan kavramsal sanat başlıklı yazıya devam ediyorum. Bu başlığa kavranamayan ifadesini iki nedenden dolayı koydum. Birincisi; kavram, çeşitli türevleriyle, var kabul edilen her şeyi kapsayan bir dil unsurudur. Dildeki bu yapısından dolayı kavramsal sanat, yorumlayanlar tarafından giderek kavram kargaşasına dönüştürülmüştür. İkincisi de, kavramsal sanat yapan sanatçıların ortaya koydukları yapıtlardan ve ifadelerinden dolayıdır. İş o noktaya gelmiştir ki bırakın kavramsal sanatı, neyin […]

Tamamını Okuyun
Atatürk

Atatürk Zihniyetini Kavramak…Mustafa Günen yazdı

  Konuya Atatürk gibi çok özel değerleri tanımlarken sıklıkla kullandığım bir özdeyişimle başlayayım. Büyük zaferler, durum veya skor ne kadar aleyhine olursa olsun asla mağlup olmayan zihinlerin, karakterlerin işidir. İşte Atatürk böyle bir zihne sahip nadir bir insandı. İstanbul işgal olmuş, Anadolu paylaşılmış ve dört bir yandan kuşatılmıştı. Buna rağmen o hiçbir zaman “Ne olacak […]

Tamamını Okuyun
Marcel Duchamp

Kavranamayan Kavramsal Sanat!… Mustafa Günen yazdı

Duchamp’ın pisuvar adlı orjinal eserinin Pasadena Sanat Müzesi’ndeki sergisinden sonra birçok galeri ve müze yoğun ilgi göstermiş ve bu sebepten Duchamp orjinal eserin kopyalarının yapılmasına izin vermiştir. 1964 yılında Galeri Schwarz, Milan “Pisuvar”ın sekiz adet kopyasını orjinal eserin fotoğraflarından yapmış ve bunlar da Duchamp tarafından imzalanmıştır1.Yoruma geçmeden önce şunu belirteyim; Duchamp ilk pisuvarını 1917 yılında […]

Tamamını Okuyun

Soyut resim ama hangi soyut?.. Mustafa Günen yazdı

Dostlar bu yazımın konusu “Soyut resim ama hangi soyut?”sorusudur. Bu oldukça önemli bir sorudur ve de sorundur. Çünkü birçok sanatçı, soyut resim algısını neredeyse soyut kavramının yalnızca belirsizlik anlamına indirgemiştir. Oysa soyut resimde çok farklı bağlamlar vardır. Buna bağlı olarak da sanatçının zihnindeki soyut gerçekliğin ne olduğu ve yapısı çok farklılıklar gösterebilir. İşte sorun dediğim husus […]

Tamamını Okuyun