Osmanlı-Modernleşmesi

Osmanlı’da Aydınlanma Çabaları

  Rönesans, hümanizma, aydınlanma denilen bütün bu terimler, modernleşmeyi anlatmaya çalışmaktadır. Modernleşme terimi Latince  “modernus” kelimesinden alınmıştır. Modernus ise “Moda”dan türetilmiştir. Moda ise eski Latince’de “Hemen şimdi” demektir. Modernleşme ise, eski zamanların toplum tipinden günümüzdeki toplum tipine doğru bir değişme anlamına gelir. Tarihsel süreçte toplumsal bazda meydana gelen olaylar devamlı bir değişim ve gelişim içerisindedir. […]

Tamamını Okuyun
İbn-i Teymiye

Türk-İslam Aydınlanmasının Temelleri (1)

1- AKIL Akılcılık, bilginin kaynağının akıl olduğunu; doğru bilginin ancak akıl ve düşünce ile elde edilebileceği tezini savunan felsefi yaklaşıma verilen isimdir. Buna göre, kesin ve evrensel bilgilere ancak akıl aracılığı ile ve tümdengelimli bir yöntem ile ulaşılabilir. Bilginin, sadece deney ötesi yöntemlerle de elde edilebileceği savunulur. Akılcılık her bireyin, her çeşit ve değişmez akli […]

Tamamını Okuyun
Uygarlık

Müslüman Türk’ün Aydınlanmaya Bakışı

Sosyolojik anlamda kültür, millet denilen toplum tipiyle bütünleşmiştir. Millet tarihi gelişmelerin mahsulüdür. Atatürk’ün millet tarifi çok sade ve pratiktir. “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkına Türk Milleti denir”. Biraz ayrıntıya giren Atatürk’e göre bir cemiyete millet diyebilmek için, tamamen ve kısmen bir arada bulunması gereken şartlar şunlardır…

Tamamını Okuyun
İbn-i-Sina

İslam’a Göre Aydınlanma (2)

Hz. Peygamber’den sonra Müslümanlar güçlü devletler kurmuşlardır. Belli dönemden sonra bu güçlü devletlerde ne yazık ki aynı seviyede güçlü bilimsel çalışmalar yapılmamıştır. Daha önce ortaya konmuş dini eserler bile yorumlar yazılarak varlıklarını devam ettirmişler; her şeylerini de buna göre ayarladıklarından ve zamanında yenilikler ve atılımları yapamadıklarından, Batı karşısında gittikçe gerilemişlerdir.

Tamamını Okuyun
Pergel

İslam’a Göre Aydınlanma (1)

Başlangıç olarak İslam’ın ve Kur’an’ın aydınlanmaya bakışını ele alırsak aydınlanma konusu daha iyi anlaşılacaktır. Öyleyse önce İslam’ın ve Kur’an’ın ne dediği önemlidir. Bu konuda insanlara ne gibi mesajlar gelmiştir? Bu konuda insanlar ve Müslümanlar neler yapmışlardır? Herkesin bildiği gibi Kur’an’dan çok önce Tevrat, sonra Zebur, sonra da İncil gelmiştir. Bütün bunlar yüce İslam dininin kitaplarıdır. […]

Tamamını Okuyun
Batı-Aydınlanmasına-İslamın-Etkileri

Batı Aydınlanmasına İslam’ın Etkileri (1)

İslam dünyasında niçin Batı’dakine benzer bilimsel aydınlanma gerçekleşememiştir ya da Beyt’ül Hikme‘de yürütülen çeviri etkinliği ile önemli bir düşünce mirasına ve düşünce yoğunluğuna sahip olan ve onu işleyerek geliştiren İslam dünyasında, belirli bir süre sonra neden akıl tutulması yaşanmıştır? Bu sorulara verilecek cevaplar, ideolojik yanları bulunan Batı ve Doğu merkezciliklerini bilimsel bir süzgeçten geçirmek için […]

Tamamını Okuyun
Homeros

Batılı Gözüyle Aydınlanma

  Meselenin sosyolojik boyutunu anlamamız için, aydınlanmanın dayandırıldığı Eski Yunan‘ın toplum yapısını değerlendirmemiz gerekir. Tarihi ve etnolojik araştırmalar, Marx ile Engels‘in ve diğerlerinin kendi ideolojik yönlerine göre kullanmış oldukları tespitleri bir kenara bırakacak olursak aydınlanmacı, modernist, aydınların bir gerçeği tespit ettikleri görülür. Modernistlerin ülküleştirdiği ve ideallerindeki topluma temel yapmak istedikleri Eski Yunan’ı tanımakta fayda vardır. […]

Tamamını Okuyun

Aydınlanma ve Emperyalizm

Bazı tarihçiler, Orta Çağ‘ın Türkler’in 1453‘de İstanbul‘u almasıyla sona erdiğini söyler. Biçimsel görünse de bilerek yapılan bu tespitin amacı, çözülerek yaşam içinde etkisini kaybetmiş olan bir düzenin çöküşünü ifade etmektir. Doğu Roma‘nın ortadan kaldırılması feodal çağın bitimine denk düşen önemli bir olaydır. Toplumsal olayları dönemin egemen ilişki biçimi ve gerekli değer yargıları ile ilişkilendirmek, o […]

Tamamını Okuyun
Louis Lagrange

Aydınlanma felsefesinin dayandığı temel ilkeler

Avrupa‘daki endüstri devrimleri de bu sürecin maddi temelini oluşturmuştur. Yeni ve bambaşka toplumsal ve ekonomik ilişkiler içerisinde yaşamaya başlayan insanlar, ortaya çıkan yeni düşünce biçimleriyle dünyaya farklı gözlerle bakmaya başlamışlardır. Bunun sonucunda modern yaşamın temelleri atılmıştır. Sözün burasında aydınlanma felsefesinin dayandığı temel ilkelere bakacak olursak; 1. Akılcılık: Aydınlanmacılara göre insan yaşamında akıl hemen hemen her […]

Tamamını Okuyun

Aydınlanma ve Batı… Cengiz Aldemir yazdı

Batı olarak ifade ettiğimiz gelişmiş toplumlar söz konusu gelişmişlik payesini elde ederken uzun ve sıkıntılı bir süreçten geçmiştir. Kendilerine göre daha alt seviyede bulunan toplumların dillerine yerleşen, ancak, Avrupalıların kendi içlerinde yeniden doğuş olarak tanımladıkları batılılaşma, modernleşme ve çağdaşlaşma olgusu çok sıkıntılı bir biçimde ortaya çıkmıştır.

Tamamını Okuyun

Türk – İslâm Aydınlanması’na giriş… Dr. Cengiz Aldemir yazdı

İçinde yaşadığımız süreç küreselleşme sürecidir. Kapitalizm; sömürgecilik ve emperyalizm dönemlerinden sonra, yeni bir dalga olan küreselleşme süreci ile sömürü alanını genişleterek, bu haince planı uygulamaya sokmuştur. İletişim, haberleşme ve ulaşım konularında küreselleşmeyi ve insan refahını toplumlara propaganda ederken yeni ve uçarı bir sömürü düzenini dünya mazlumlarına dayatmaktadır.

Tamamını Okuyun