Mücadeleci kadın

Toplumcu Gerçekçi Türk Şiirinde Kadın İmgesi (1960-1980)

Cumhuriyet dönemi Türk şiirindeki eğilimlerden biri toplumcu gerçekçi edebiyat anlayışıdır. Ağırlıklı olarak Marksist estetikten beslenen toplumcu gerçekçi anlayış, Sovyetlerden esinlenilerek Nâzım Hikmet‘in şiiri aracılığıyla edebiyatımızda yansımasını bulur ve onun açtığı yolda toplumcu gerçekçi bir edebiyat gelişmeye başlar. Nâzım Hikmet’in şiirinden etkilenerek toplumcu gerçekçi çizgide ilerleyen şairlerin oluşturduğu bu edebiyat anlayışı, 1940’larda “1940 Kuşağı” olarak adlandırılır […]

Tamamını Okuyun