Alt ve Orta Paleolitik Dönem

Sanat ne zaman doğdu?

Sanat ne zaman doğdu? Kesin kanıtlar yok. Zaten sanat düşüncesiyle mi yapıldı? Zaman geçirmek için mi? Süsleme için mi? Bilinmiyor. Bilinmemesine karşın sanat düşüncesi önemini de yitirmiyor kuşkusuz. Sözgelimi, İ:Ö.~30000–2000 yılları arasında algı neydi? Bilmiyoruz. Ortak kanıya göre;ilkel toplumlar için sanat, biraz da büyüydü.. Sanatın tılsımlı güçlere sahip olduğuna, insanları ruhlarla ve ruhlar dünyasıyla  iletişime […]

Tamamını Okuyun