Adaletsizlik

Adil Düzen

İzzettin Özgibar

isimlik-İzzettin Özgibar

Şu burjuvaların  

Söylediklerine bakın hele;

Varlıklılar olmasaymış

Karınları bile varlıksızların  

Mümkün değil doyamazmış,

Yani, ağa, bey ve patronlar olmadan

İşçi, emekçi, köylü, fakir fukara

Hem işsiz, hem de aç kalırmış

Ki dünyayı ve içindeki canlıları yaratan

Böyle buyurmuş ve hiçbir canlıyı

Ki hiçbir insanı da eşit yaramamış

Öyle ya da böyle hepsi birbirinden farklıymış,

Onun için de işçiyi, emekçiyi, fakır fukarayı

Ve Ağayı, beyi, patronu da ayrı ayrı yaratmış,

Her topluluğun başında illaki yöneten varmış

Ağalar, beyler ve patronlar da

İşçi, emekçi ve fakir fukaranın

Yöneteni ve adeta bir çobanıymış,

Dünyada hiçbir şey eşit yaratılmamışmış;

İnsanlar da farklı cinsiyette, ırkta, renkte 

Dilde, dinde ve uzun, kısa, cüce

Şişko, zayıf, sıska, akıllı, deli,

Sakat, kuvvetsiz ya da kuvvetli

Vesaire şekillerde yaratılmış,

Beş parmağın beşi bile 

Onun için birbirinden ayrıymış,

Bütün bunların bir hikmeti varmış

Yaradanın yaptıkları sorgulanamazmış

Her şeyin en iyisini bilen yaradanmış

Yaradanın işlerine karışmak

Bir laf etmek dahi şirk koşmakmış

Ve çok günahmış.

İşçi, emekçi, köylü ve fakir fukaranın;

Ne olursa olsun, hep her şeye şükretmek

Kaderleri alın yazılarıymış

Ve şükretmek fıtratlarıymış

Dünyada daha beterleri de yaşarmış

Ki yaradan, yarattığı hiçbir canlıyı

Aç bırakmazmış

Yarattıklarından çalışkan olanları

Ayrıcalıklı kollarmış

Ve Tanrı, ağalığı, beyliği, patronluğu yaratmış!

Ha bir de şöyle de der burjuvalar;

Dünyanın bütün malı, mülkü, serveti

Senin olsa ne yazarmış

Kefene, cep, cüzdan ve kasa yapılmazmış

Doğulduğu gibi çırılçıplak toprağa varılacakmış

Onun için de varlıklılar asla kıskanılmamalıymış

Onlara düşmanlık yapılmamalıymış

Ve baş kaldırılmamalıymış!

Onların koyduğu burjuva düzeninden;

Daha iyi bir yaşam olamazmış,

İşçi, emekçi, köylü ve fakir fukaralara

Kadınlara ve çocuklara;

Burjuva düzeninden

Ve Tanrı buyruklarından başka  

Daha güzel bir hayat yaşatılamazmış!

İşte böyledir bu varlıklılar;

Emperyalistlere de sırtlarını dayarlar

Ve hep psikolojik kara propaganda yaparlar

Yalan dolanla, Tanrıyla, dinle, imanla

Halkı aldatırlar, uyuturlar, uyuştururlar!

Oysa

Herkesin, bedeni, ruhu, karakteri, niteliği

İhtiyacı, doyumu, arzusu, arz ve talebi

Birbirlerinden farklı farklı olsa da ki

Çoban Yıldızlı öncü aydınlıkçıların 

İşçi, emekçi ve köylü halk ile  

Yeni bir dünya yaratmak için 

Bir Milli Demokratik Devrim’le

Kuracağı Bilimsel Sosyalizmde;

İnsanın insanı sömüremediği, ezemediği,

Herkesin yeteneğince üretebildiği

Olabildiğince de üretime katkı verebildiği

İhtiyaçlarına göre de alıp tüketebildiği

Ve imkân, Fırsat ve ortam temelinde

Arttırabildiği nitelikleri ile kalitede

Hürriyetli ve güzel yaşamlı günlerde

Daha mükemmel bir hayat içerisinde

Herkesin ama herkesin bu ortam sayesinde 

Kendini geliştire geliştire 

Buluşacaktır bütün insanlar hakça eşitlikte!

Yani asıl cevher;

İnsan olmaktadır 

İnsanlığın onurundadır

Ve halk içinde hakça yaşamaktır

Yeteneğe göre iş paylaşmaktır

Bireycilikte değil, topluca refahlıktır

Tüketmekten çok üretmek yarışıdır

Ve sevgiliden başka

Hayatı her şeyiyle, acısıyla, tatlısıyla

Toplum ile paylaşmaktır

Yani asıl cevher

Adil düzen bilimsel sosyalizmdir!

    Ağustos 1994 Erzincan

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir