Batılı Gözüyle Aydınlanma

Meselenin sosyolojik boyutunu anlamamız için, aydınlanmanın dayandırıldığı Eski Yunan‘ın toplum yapısını değerlendirmemiz gerekir. Tarihi ve etnolojik araştırmalar, Marx ile Engels‘in

Devam

Aydınlanma ve Emperyalizm

Bazı tarihçiler, Orta Çağ‘ın Türkler’in 1453‘de İstanbul‘u almasıyla sona erdiğini söyler. Biçimsel görünse de bilerek yapılan bu tespitin amacı, çözülerek

Devam

Aydınlanma felsefesinin dayandığı temel ilkeler

Avrupa‘daki endüstri devrimleri de bu sürecin maddi temelini oluşturmuştur. Yeni ve bambaşka toplumsal ve ekonomik ilişkiler içerisinde yaşamaya başlayan insanlar,

Devam

Batı Aydınlanması ve Akıl Çağı

Öte yandan bilim de aydınlanma çağına öncülük eder. Bu çağda ayrıca çok yoğun bilimsel gelişmeler kaydedilir. On beşinci yüzyıldan itibaren, yeni keşifler ve gelişmeler ortaya çıkmaya başlar. İcatlar bu süreci hazırlamış, bunun sonunda da karanlık çağ olarak değerlendirilen Orta Çağ’ın sonuna gelinmiştir.

Devam

Aydınlanma ve Batı… Cengiz Aldemir yazdı

Batı olarak ifade ettiğimiz gelişmiş toplumlar söz konusu gelişmişlik payesini elde ederken uzun ve sıkıntılı bir süreçten geçmiştir. Kendilerine göre daha alt seviyede bulunan toplumların dillerine yerleşen, ancak, Avrupalıların kendi içlerinde yeniden doğuş olarak tanımladıkları batılılaşma, modernleşme ve çağdaşlaşma olgusu çok sıkıntılı bir biçimde ortaya çıkmıştır.

Devam

Türk – İslâm Aydınlanması’na giriş… Dr. Cengiz Aldemir yazdı

İçinde yaşadığımız süreç küreselleşme sürecidir. Kapitalizm; sömürgecilik ve emperyalizm dönemlerinden sonra, yeni bir dalga olan küreselleşme süreci ile sömürü alanını genişleterek, bu haince planı uygulamaya sokmuştur. İletişim, haberleşme ve ulaşım konularında küreselleşmeyi ve insan refahını toplumlara propaganda ederken yeni ve uçarı bir sömürü düzenini dünya mazlumlarına dayatmaktadır.

Devam
%d blogcu bunu beğendi: