Düzyazının Gelişimini Belirleyen İlk Tarihsel Olgular

İlk Türk gazetesi Takvim-i Vekayi 1831 yılında devlet eliyle çıkarılır. 1844‘te müverrih (tarihçi) Hayrullah Efendi’nin yazdığı, yayımlanmayan, teknikçe tiyatro bile

Devam

Tanzimat Romanı Üzerine Düşünceler

  Günümüz Türk romanının değerlendirilebilmesi, her şeyden önce tarihsel gelişiminin bilinmesine, bu gelişimin doğru bir yorumuna bağlıdır. Oysa bir edebiyat

Devam

Kültür Değişmeleri ve Çeviri

  Türk edebiyatı tarihine bakıldığında toplumsal gelişimle çeviri arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu görülür. Toplumsal yapıya bağlı olarak bir kültür

Devam

Sanatçı Yetiştirmek…

Türkiye’de sanat eğitiminin tarihi, özellikle plastik sanatlarla sahne sanatları açısından bakıldığında oldukça kısadır. Osmanlı döneminde gerek süsleme – bezeme sanatları, gerekse müzik alanında ileri düzeyde çalışmalar görülmekle birlikte sanat eğitimi usta – çırak çizgisinde yürütülmüş, sanat çevresinin dışına çıkılmadığı gibi halka dönük, toplumsal ve çağdaş gelişime koşut bir yol da izlenmemiştir.

Devam

Edebiyat Kavramı Üzerine

Günümüzdeki kullanımıyla edebiyat kavramının Türkçe’de ki geçmişi çok eski değildir. Türetildiği Arapça edeb sözcüğü; eskilerce, ustalıklı söz söylemenin yollarını öğreten bir bilgi dalı sayılmaktaydı.

Devam
%d blogcu bunu beğendi: