Düzyazının Gelişimini Belirleyen İlk Tarihsel Olgular

İlk Türk gazetesi Takvim-i Vekayi 1831 yılında devlet eliyle çıkarılır. 1844‘te müverrih (tarihçi) Hayrullah Efendi’nin yazdığı, yayımlanmayan, teknikçe tiyatro bile

Devam

Felsefenin Işığında Modern Resim…İsmail Tunalı’nın kaleminden

Yüzyılı aşan bir süredir ‘modern sanat‘ insan için bir sorun olmuş ve bu süre içinde sanat düzeyinde kendini gösteren sanat

Devam

Türk Devrimi’nin İki Temel Yönelimi

Namlu Altında Türkiye İtilaf donanması, Çanakkale’den geçip İstanbul kıyılarına demirledikten sonra İstanbul, üzerine çevrili top namlularının gölgesinde yaşamaya alıştı. Saray

Devam

Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı…Yard. Doç. Cemal Avcı yazdı

Bir ülkenin birlik ve beraberlik içinde gelişebilmesi için millet bilincine sahip olması gerekmektedir. Orta Çağda kalan çok milletli, hanedana dayalı

Devam

Millet Gerçeği… Mihri Belli’nin kaleminden

Türkiye Sosyalist hareketinin önder şahsiyetlerinde Mihri Belli’nin, 1969’da bir konferans metni olarak kaleme aldığı, aynı yıl Aydınlık dergisinde yayımlanan, “millet!

Devam

Tanzimat Romanı Üzerine Düşünceler

  Günümüz Türk romanının değerlendirilebilmesi, her şeyden önce tarihsel gelişiminin bilinmesine, bu gelişimin doğru bir yorumuna bağlıdır. Oysa bir edebiyat

Devam

Kültür Değişmeleri ve Çeviri

  Türk edebiyatı tarihine bakıldığında toplumsal gelişimle çeviri arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu görülür. Toplumsal yapıya bağlı olarak bir kültür

Devam

Sanatçı Yetiştirmek…

Türkiye’de sanat eğitiminin tarihi, özellikle plastik sanatlarla sahne sanatları açısından bakıldığında oldukça kısadır. Osmanlı döneminde gerek süsleme – bezeme sanatları, gerekse müzik alanında ileri düzeyde çalışmalar görülmekle birlikte sanat eğitimi usta – çırak çizgisinde yürütülmüş, sanat çevresinin dışına çıkılmadığı gibi halka dönük, toplumsal ve çağdaş gelişime koşut bir yol da izlenmemiştir.

Devam

Edebiyat Kavramı Üzerine

Günümüzdeki kullanımıyla edebiyat kavramının Türkçe’de ki geçmişi çok eski değildir. Türetildiği Arapça edeb sözcüğü; eskilerce, ustalıklı söz söylemenin yollarını öğreten bir bilgi dalı sayılmaktaydı.

Devam
%d blogcu bunu beğendi: